Välj rätt plåt 

Om stål och plåt

Stål är en legering som till största delen består av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stål. Moderna stålsorter innehåller även många andra ämnen (exempelvis krom, molybden och vanadin) vilket tillsammans med plåtens tillverkningsmetod ger plåten olika egenskaper.  

Plåt tillverkas av stora stålämnen, "slabs", som levereras av stålverken. Stålämnena kan tillverkas från järnmalm eller från skrot.  
Plåttillverkningen inleds med en valsning, där stålämnet kavlas ut i ett valsverk. Innan valsningen värms stålämnet upp, "varmvalsad plåt". En del av den varmvalsade plåten kan sedan kallvalsas för att bli ännu tunnare och jämnare, "kallvalsad plåt". De två vanligaste valsverken är kvartoverk och bandvalsverk. I ett kvartovalsverk kavlas stålämnet fram och tillbaka tills lagom tjocklek uppnås. I ett bandvalsverk kavlas stålämnet ner till rätt tjocklek i en serie av valspar. Plåt som har valsats i ett kvartovalsverk brukar ibland benämnas "kvartoplåt" eller "grovplåt". Plåt som har valsats i ett bandvalsverk kallas ibland "bandplåt". 

Efter plåten har valsats sker ofta en efterbehandling för att uppnå olika egenskaper hos plåten. Vanligt är olika typer av härdningar, tex genom kylprocesser, "kyld plåt". Härdning ger ofta höghållfasta stål. Andra vanliga efterbehandlingar är normalisering (beteckning N), normaliserad valsning (beteckning +N), termomekanisk valsning (beteckning +M) och avspänningsglödgning.

Egenskaper hos plåt

De vanligaste egenskaperna som beskriver plåtens användbarhet är:
  • sträckgräns (anger den högsta spänning som stålet tål utan att deformeras plastiskt (MPa))
  • brottgräns (anger den högsta spänningen stålet tål innan det går till brott (MPa))
  • slagseghet (segheten mäts i Joule (J) vilket testas i olika temperaturer)
  • hårdhet (mäts i Brinell (HB) eller Vickers (HV))
  • bockbarhet (bockbarheten anger vilken minsta radie r som plåten kan bockas med utan att skadas)
  • svetsbarhet

Plåttyper

De finns många olika kategoriseringar och benämningar på plåt. Vi har valt att indela vår plåt i typerna varmvalsad plåt, bandplåt, kallvalsad plåt, slitplåt, höghållfast plåt och tryckkärlsplåt.

Varmvalsad plåt
Konstruktionsplåt för allmänna konstruktionsändamål. Det som utmärker de allmänna konstruktionsstålen är deras stora seghet och goda svetsbarhet. Andra viktiga egenskaper är t ex bockbarhet och skärbarhet. Valsas oftast i kvartovalsverk. Indelas vanligtvis efter mått på sträckgräns. 
Bandplåt
Konstruktionsplåt för allmänna konstruktionsändamål. Valsad i bandvalsverk som ger en fin plåtyta. Tjocklek upp till 20 mm. Det som utmärker de allmänna konstruktionsstålen är deras stora seghet och goda svetsbarhet. Andra viktiga egenskaper är t ex bockbarhet och skärbarhet. Indelas vanligtvis efter mått på sträckgräns.
Kallvalsad plåt
Kallvalsad tunnplåt. Materialet är lätt att forma och sammanfoga och har fina ytor för vidare ytbehandling. Dimensionsområdet är vanligtvis upp till 3 mm tjocklek. Indelas i klasserna DC01 till DC06, stigande klass ger ökad formbarhet vid pressning.
Slitplåt
Hård plåt med goda nötningsegenskaper. Indelas oftast efter mått på hårdhet i Brinell. Andra viktiga egenskaper är seghet och svetsbarhet. Dessa stål används ofta till skopor, knivar, dumperskorgar, flak och andra områden där förslitningen är stor på materialet. Olika ståltillverkare marknadsför ofta sina slitstål under olika varumärken som FORA, HARDOX och RAEX.
Höghållfast plåt
Höghållfast stål har en högre sträckgräns än vanligt konstruktionsstål. Då sträckgränsen kan ligga högre kan konstruktioner skapas som belastas hårdare utan att nå flytgränsen och därmed sträckas (ett traditionellt konstruktionsstål, till exempel S355 har en sträckgräns på 355 MPa). Elasticitetsmodulen (E) för höghållfasta stål är dock lika stor som för andra kolstål varför töjningen förblir lika. 
Tryckkärlsplåt
Tryckkärlsstålen är avsedda för konstruktioner som till exempel slutna behållare. Stålen skall vara godkända enligt Tryckkärlskommissionens tryckkärlsnormer. Användningsområde är olika trycksatta behållare.


Andra kategoriseringar och benämningar

Betad/anoljad plåt
Varmvalsad bandplåt har normalt ett tunt lager oxidskikt på ytan (s.k. valshud). Valshuden kan avlägsnas genom en syrabehandling som kallas betning, plåten kallas därefter "betad plåt". Oftast kombineras betning med en lätt anoljning. Anoljningen skyddar plåtens yta mot oxidering under transport och lagring. Betad och anoljad plåt används ofta vid laserskärning eftersom den fina ytan medger snabb skärhastighet och fina skärsnitt. 
Z-plåt

Z-plåt har bättre deformationsegenskaper i tjockleksriktningen (z-riktningen) än den plåt som vanligen används för stålkonstruktioner. Z-plåt används om det finns risk att plåten kommer att utsättas för stora dragkrafter i tjockleksriktningen, vilket vanlig kvartoplåt/grovplåt p.g.a. centrumsegringar (stråk av härdat material) inte alltid tål. Ultraljudsprovad.
Kiselstyrd plåt
För att varmförzinkning av plåt ska bli så bra som möjligt så bör plåtens kiselhalt ligga inom vissa intervall. Vår kiselstyrda plåt, tex S355J2+N, garanterar en kiselhalt (Si) mellan 0,15 - 0,25 % vilket ger de bästa förutsättningarna för en bra förzinkning.
Grovplåt

Grovplåt avser vanligen stålplåt tjockare än 5 mm.
Mediumplåt
Mediumplåt ligger mellan tunnplåt och grovplåt i tjocklek, ca 3-5 mm.
Tunnplåt
Vanligtvis stålplåt som är 3 mm eller tunnare.
Kolstål
Kolstål är ett "enklare" stål med låg halt legeringsämnen som innehåller kol, och därutöver vanligen mindre mängder kisel och mangan. Kolhalten är vanligen 0,01%-1,3%, halten kisel under 0,3% och halten mangan under 0,8%. Kolstål används exempelvis för framställning av bilkarosser.
Låglegerade stål
Låglegerade stål är stål med en sammanlagd halt av legeringsämnen under 5%. Förutom kol, kisel och mangan kan låglegerade stål innehålla framför allt krom, nickel och molybden. 
Höglegerade stål
Höglegerade stål är stål med en sammanlagd halt av legeringsämnen över 5%; legeringshalter ända upp till över 30% förekommer. Vanligast inom denna kategori är rostfritt stål, där framför allt krom och molybden bidrar till korrosionsresistensen. Vid över 2,5% molybden används beteckningen syrafast stål. Ofta ingår även nickel för att ge det rostfria stålet en viss struktur; dessa kalas austenitiska rostfria stål.
Kylt stål
Benämning på härdat och höghållfast stål.
Kvartoplåt
Plåt som är valsad i ett kvartovalsverk, grov plåt.
Bandplåt
Plåt som är valsad i ett bandvalsverk, bandplåt.
Vit och svart plåt
Rostfri plåt benämns ibland som vit, vanliga kolstål och låglegerade stål typ S355 benämns ibland som svart plåt.
Kallformningsstål
Kallformningsstål är plåt som har vidareutvecklats från konstruktionsstålen, som utöver god hållfasthet och svetsbarhet även klarar bockning med mycket snäva radier i kallt tillstånd. Levereras obehandlade eller betade och lätt anoljade för att få en mycket ren och fin yta som lämpar sig väl för laserskärning. Valsas i bandvalsverk. Indelas vanligtvis efter mått på sträckgräns.

 

STÅLMAX - Billig plåt åt alla 

Vi är en grossist som säljer prima stålplåt, till bra pris åt alla, med snabba leveranser från vårt lager i Jönköping. Våra kunder är aktiebolag eller privatpersoner med F-skattsedel.

STÅLMAX är en leverantör av stål med uppdrag är att ge dig ett billigare, snabbare och enklare sätt att köpa prima plåt. Via vår webbutik kan du enkelt hitta den plåt du behöver, du ser direkt om vi har den på lager och vad plåten kostar dig per kg eller per styck. Vi har en rak prissättning, vilket betyder att alla våra kunder har samma pris, oavsett om du är en stor eller en liten kund. Du slipper lägga ner tid på förhandlingar med säljare och trassliga prislistor.
Till vårt lager i Jönköping köper vi in stora volymer plåt direkt från kända stålverk och stålleverantörer som vi själva har kvalitetsbedömt och godkänt. Hos oss betalar du inte för dyra säljare och fina lokaler, vi lägger istället våra resurser på kundservice, lagerhantering och inköp.

Allt för att ge dig så låga priser och så bra service som möjligt.

 
Betalningslösningar

Faktura
Kort