Standards och toleranser 

Från vårt lager i Jönköping levererar vi CE-märkt plåt som vi köper in från välkända, certifierade stålverk. Plåtens kvalitet och egenskaper enligt gällande europastandards, se tabell nedan. De certifikat som medföljer plåten är enligt EN 10204-3.1 (förutom DC01, där certifikat enligt branschstandard saknas). 

 Standards 

 Plåttyp                         Levereras enligt standard                            Certifikat       
 S235JR                        EN 10025:2                                                   EN 10204-3.1     
 S355J2+N  EN 10025:2  EN 10204-3.1
 S355+AR                     EN 10025:2                                                 
 EN 10204-3.1     
 S355N+Z35  EN 10025:3
 Z-35 test enligt EN10164:2004
 Ultraljudsprovning enligt EN10160, klass S2/E2
 EN 10204-3.1 
 S240                           EN 10025:2                                                    EN 10204-3.1     
 S355MC                       EN 10149:2                                                    EN 10204-3.1    
 DC01                           EN 10130                                                                             
 HB400    EN 10204-3.1 
 HB500                                                                                            EN 10204-3.1    
 S420ML/NL   EN 10025:4  EN 10204-3.1 
 S420MC                       EN 10149:2                                                  
 EN 10204-3.1    
 S650MC  EN 10149:2  EN 10204-3.1 
 S690QL  EN 10025:6  EN 10204-3.1 
 P265GH/ASME516Gr60  EN 10028                                                       EN 10204-3.1    

 Toleranser 

Varmvalsad plåt (kvartoplåt)

Toleranser tjocklek
Enligt EN 10029:2010 Mått i mm.
Tjocklekstolerans enligt klass A.

Nominell
tjocklek (t)

Undre
gränsavmått

Övre
gränsavmått

3 ≤ t < 5 - 0,3 + 0,7
5 ≤ t < 8 - 0,4 + 0,8
8 ≤ t < 15 - 0,5 + 0,9
15 ≤ t < 25 - 0,6 + 1,0
25 ≤ t < 40 - 0,7 + 1,3
40 ≤ t < 80 - 0,9 + 1,7
80 ≤ t < 150 - 1,1 + 2,1
150 ≤ t ≤ 250 - 1,2 + 2,4

Mättips! Mät med skjutmått på kanten, kolla så att plåtkanten inte är stukad på mätstället.

Toleranser bredd
Enligt EN 10029:2010 Mått i mm.
För plåt med skurna kanter.
Toleranser bredd utifrån tjocklek på plåten.
Nominell
tjocklek (t)

Undre
gränsavmått

Övre
gränsavmått
t < 40 0 + 20
40 ≤ t < 150 0 + 25
150 ≤ t ≤ 400 0 + 30

Toleranser längd
Enligt EN 10029:2010 Mått i mm.

Nominell
längd (l)

Undre
gränsavmått

Övre
gränsavmått

l < 4000 0 + 20
4000 ≤ l < 6000  0 + 30
6000 ≤ l < 8000 0 + 40
8000 ≤ l < 10000 0 + 50
10000 ≤ l < 15000 0 + 75

Toleranser planhet

Enligt EN 10029:2010 Mått i mm
Ståltyp L: Sträckgräns ≤ 460 N/mm², dock inte härdade eller seghärdade.
Ståltyp H: Sträckgräns < 460 < 700 N/mm², samt alla härdade eller seghärdade.

  Ståltyp L Ståltyp L Ståltyp H Ståltyp H
Nominell
tjocklek (t)

Mätlängd
1000

Mätlängd
2000

Mätlängd
1000

Mätlängd
2000

3 ≤ t < 5 9 14 12 17
5 ≤ t < 8 8 12 11 15
8 ≤ t < 15 7 11 10 14
15 ≤ t < 25 7 10 10 13
25 ≤ t < 40 6 9 9 12
40 ≤ t < 250 5 8 8 12

Mättips! Lägg en meters stålinjal på plåten, mät höjden på den djupaste dalen, läs av mot tabell och mätlängd 1000.

Bandplåt
Toleranser tjocklek
Enligt EN 10051:2010 Mått i mm

Toleranser tjocklek för plåt med karaktäristisk sträckgräns (R) ≤ 300 N/mm².
 

Toleranser för nominell bredd (b)

Nominell
tjocklek (t)

b ≤ 1200

1200 < b ≤ 1500

1500 < b ≤ 1800 b > 1800
 t ≤ 2,00 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,21 -
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,23 ± 0,25
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26
3,00 < t ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,27
4,00 < t ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,29 ± 0,29
5,00 < t ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 ± 0,31
6,00 < t ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,30 ± 0,31 ± 0,35
8,00 < t ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,33 ± 0,34 ± 0,40
10,00 < t ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,36 ± 0,37 ± 0,43
12,50 < t ≤ 15,00 ± 0,37 ± 0,38 ± 0,40 ± 0,46
15,00 < t ≤ 25,00 ± 0,40 ± 0,42 ± 0,45 ± 0,50Toleranser tjocklek för plåt med karaktäristisk sträckgräns (R) 300 
N/mm² < R ≤ 360 N/mm².
 

Toleranser för nominell bredd (b)

Nominell
tjocklek (t)

b ≤ 1200

1200 < b ≤ 1500

1500 < b ≤ 1800 b > 1800
 t ≤ 2,00 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,24 -
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,29
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,25 ± 0,28 ± 0,30
3,00 < t ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,28 ± 0,30 ± 0,31
4,00 < t ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,30 ± 0,32 ± 0,33
5,00 < t ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,32 ± 0,33 ± 0,36
6,00 < t ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,35 ± 0,36 ± 0,40
8,00 < t ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,38 ± 0,39 ± 0,46
10,00 < t ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,41 ± 0,43 ± 0,49
12,50 < t ≤ 15,00 ± 0,43 ± 0,44 ± 0,46 ± 0,53
15,00 < t ≤ 25,00 ± 0,46 ± 0,48 ± 0,52 ± 0,58Toleranser tjocklek för plåt med karaktäristisk sträckgräns (R) 360 
N/mm² < R ≤ 420 N/mm².
 

Toleranser för nominell bredd (b)

Nominell
tjocklek (t)

b ≤ 1200

1200 < b ≤ 1500

1500 < b ≤ 1800 b > 1800
 t ≤ 2,00 ± 0,22 ± 0,25 ± 0,27 -
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,23 ± 0,27 ± 0,30 ± 0,33
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,26 ± 0,29 ± 0,31 ± 0,34
3,00 < t ≤ 4,00 ± 0,29 ± 0,31 ± 0,34 ± 0,35
4,00 < t ≤ 5,00 ± 0,31 ± 0,34 ± 0,36 ± 0,38
5,00 < t ≤ 6,00 ± 0,34 ± 0,36 ± 0,38 ± 0,40
6,00 < t ≤ 8,00 ± 0,38 ± 0,39 ± 0,40 ± 0,46
8,00 < t ≤ 10,00 ± 0,42 ± 0,43 ± 0,44 ± 0,52
10,00 < t ≤ 12,50 ± 0,46 ± 0,47 ± 0,48 ± 0,56
12,50 < t ≤ 15,00 ± 0,48 ± 0,49 ± 0,52 ± 0,60
15,00 < t ≤ 25,00 ± 0,52 ± 0,55 ± 0,59 ± 0,65Toleranser tjocklek för plåt med karaktäristisk sträckgräns (R) 420 N/mm² < R ≤ 900 N/mm².
 

Toleranser för nominell bredd (b)

Nominell
tjocklek (t)

b ≤ 1200

1200 < b ≤ 1500

1500 < b ≤ 1800 b > 1800
 t ≤ 2,00 ± 0,24 ± 0,27 ± 0,29 -
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,25 ± 0,29 ± 0,32 ± 0,35
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,28 ± 0,31 ± 0,34 ± 0,36
3,00 < t ≤ 4,00 ± 0,31 ± 0,34 ± 0,36 ± 0,38
4,00 < t ≤ 5,00 ± 0,34 ± 0,36 ± 0,39 ± 0,41
5,00 < t ≤ 6,00 ± 0,36 ± 0,39 ± 0,41 ± 0,43
6,00 < t ≤ 8,00 ± 0,41 ± 0,42 ± 0,43 ± 0,49
8,00 < t ≤ 10,00 ± 0,45 ± 0,46 ± 0,48 ± 0,56
10,00 < t ≤ 12,50 ± 0,49 ± 0,50 ± 0,52 ± 0,60
12,50 < t ≤ 15,00 ± 0,52 ± 0,53 ± 0,56 ± 0,64
15,00 < t ≤ 25,00 ± 0,56 ± 0,59 ± 0,63 ± 0,70

Toleranser bredd
Enligt EN 10051:2010 Mått i mm.
Kanter från verk.
Nominell
bredd (b)

Undre
gränsavmått

Övre
gränsavmått
b ≤ 1200 0 + 20
1200 < b ≤ 1850 0 + 20
b > 1850 0 + 25

Toleranser längd
Enligt EN 10051:2010 Mått i mm.
Nominell
längd (l)

Undre
gränsavmått

Övre
gränsavmått

l < 2000 0 + 10
2000 ≤ l < 8000  0 + 0,005 x l
l ≥ 8000 0 + 40

Toleranser planhet
Enligt EN 10051:2010 Mått i mm.

Toleranser planhet för plåt med karaktäristisk sträckgräns (R) ≤ 300 N/mm².
Nominell
tjocklek (t)

Nominell bredd (b)

Tolerans planhet

t ≤ 2,00  b ≤ 1200 18
1200 < b ≤ 1500 20
b > 1500 25
2 < t ≤ 25   b ≤ 1200 15
1200 < b ≤ 1500 18
b > 1500 23


Toleranser planhet för plåt med karaktäristisk sträckgräns (R) 300 N/mm² < R ≤ 900 N/mm².
Nominell
tjocklek (t) 

Nominell bredd (b)

Tolerans planhet

300 N/mm² < R ≤ 360 N/mm² 360 N/mm² < R ≤ 420 N/mm² 420 N/mm² < R ≤ 900 N/mm²
t ≤ 2,00  b ≤ 1200 18  23  -
1200 < b ≤ 1500 23 30   -
b > 1500 28  38

Mättips! Lägg en stålinjal på plåten, mät höjden på den djupaste dalen och läs av mot tabell.

Tunnplåt (DC01)
Toleranser tjocklek
Enligt EN 10131:2006 Mått i mm.

  Nominell bredd (b)
Nominell
tjocklek (t)
≤ 1200 1200 < b ≤ 1500 b > 1500 
0,35 < t ≤ 0,40 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06
0,40 < t ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,10 
1,20 < t ≤ 1,60 + 0,09 ± 0,11 ± 0,12 
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14 
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,16 
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,17 ± 0,18 ± 0,18 

Toleranser bredd
Enligt EN 10131:2006 Mått i mm.
Nominell
bredd (b)

Undre
gränsavmått

Övre
gränsavmått
b ≤ 1200 0 + 4
1200 < b ≤ 1500 0 + 5
b > 1500 0 + 6

Toleranser planhet
Enligt EN 10131:2006 Mått i mm.
  Nominell tjocklek (t)
Nominell
bredd (b)

t < 0,7

0,7 ≤ t < 1,2 t > 1,2
b ≤ 1200 12 10 8
1200 < b ≤ 1500 15 12 10
b > 1500 19 17 15

Mättips! Lägg en stålinjal på plåten, mät höjden på den djupaste dalen och läs av mot tabell.
 

STÅLMAX - Billig plåt åt alla 

Vi är en grossist som säljer prima stålplåt, till bra pris åt alla, med snabba leveranser från vårt lager i Jönköping. Våra kunder är aktiebolag eller privatpersoner med F-skattsedel.

STÅLMAX är en leverantör av stål med uppdrag är att ge dig ett billigare, snabbare och enklare sätt att köpa prima plåt. Via vår webbutik kan du enkelt hitta den plåt du behöver, du ser direkt om vi har den på lager och vad plåten kostar dig per kg eller per styck. Vi har en rak prissättning, vilket betyder att alla våra kunder har samma pris, oavsett om du är en stor eller en liten kund. Du slipper lägga ner tid på förhandlingar med säljare och trassliga prislistor.
Till vårt lager i Jönköping köper vi in stora volymer plåt direkt från kända stålverk och stålleverantörer som vi själva har kvalitetsbedömt och godkänt. Hos oss betalar du inte för dyra säljare och fina lokaler, vi lägger istället våra resurser på kundservice, lagerhantering och inköp.

Allt för att ge dig så låga priser och så bra service som möjligt.

 
Betalningslösningar

Faktura
Kort